You are viewing:
Mắm tép Sầm Sơn Hà Yên

Mắm tép Sầm Sơn – Vừa ăn vừa nhớ

Có rất nhiều địa phương ở các khu du lịch sản xuất và chế biến mắm tép nhưng có lẽ mắm tép ở khu du lịch Sầm Sơn Thanh Hóa là loại nổi tiếng và thơm ngon nhất. Từ xa xưa, mắm tép của người làng Đình Trung ở Hà […]

Read More